Jótállás

 • Általános információk

  A KLP Lovasfelszerelés az általa forgalmazott termékekre a törvényben előírt módon szavatosságot vállal.

  Egyes nyergekre a gyártó – az egyébként csak tartós fogyasztási cikkeknél kötelező garanciát (jótállást) is vállal külön szolgáltatásként, a termék kiváló minőségét bizonyítva.

  A teljesség kedvéért:
  forgalmazó(kötelezett): eladó
  fogyasztó(jogosult): vevő

  Tetejére
 • Szavatosság

  A szavatossági jogokat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései adják, és minden fogyasztói szerződés (kb.: vásárlás) esetén érvényes szavatosság. Ezen jogok alapja, hogy ha minőségi hibás, az elvárhatónál gyengébb minőségű, rejtett hibával rendelkező terméket vesz a fogyasztó (úgy, hogy a hibáról nem tud, és joggal feltételezi, hogy hibátlan terméket vesz), akkor az a szerződés hibás teljesítésének minősül, és ezért a forgalmazó felelősséggel tartozik.
  Általában hibás teljesítésről van szó, ha a termék nem felel meg a következő feltételeknek:

  • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak

  Kérjük vegyék figyelembe mindig az egyes termékekre szóló írásbeli és szóbeli ajánlásainkat, mely a lovassportban külön jelentőséggel bír. Például az a nyereg, nadrág, kobak, kötőfék, stb. mely hobby célokra, könnyű súlyú, ritkán lovagló személynek, engedelmes, jól idomított lónak tökéletesen megfelel, az nem alkalmas verseny és idomítási célokra, napi több órás használatra, csikók felszereléshez szoktatásakor, nagyobb súlyú lovasnak, stb.

  • rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó

  Az ár minden esetben utal a minőségre, kivéve a kifutó, outlet, utolsó darabos termékeket, melyek rendkívül jó minőségű, nagyon olcsó áru cikkek lehetnek.

  • alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett

  Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy az akciós, leértékelt árú termékek – ha nem szezonális, már nem gyártott, kifutó árukról van szó – azért kaphatók olcsóbban, mert nem felelnek meg az elvárható minőségnek. Ezek esetében hamar jelentkezhet esztétikai hibaként bőrkopás, színvesztés. Ezek nem olyan tartósak mint az azonos típusú nem leértékelt áruk, csak bizonyos megkötésekkel használhatók - de rendkívül kedvező árfekvésük miatt a vevők igénylik ezt a fajta kiárusítást. azonban minden esetben a vevőink tudomására hozzuk a leértékelés okát, és a tudomásulvételt a vevőnek igazolnia kell tudni. (Aláírás, átutalás, stb.)

  Valamint a vevőnek kell szem előtt tartania

  • az egyes lófajták és a nekik megfelelő felszerelések speciális használatából adódó sajátosságokat (pl. nóniuszra nem való western nyereg, mének felvezetéséhez nem használunk olcsó nylon kötőféket)
  • a megfelelő öltözködéssel és védőfelszereléssel kapcsolatos szempontokat (pl. több számmal kisebb nadrágon felszaladt szem, "majd belenő" alapon vásárolt nagyobb kobak, mely nem véd)
  • a gondos bőrápolásról, felszerelések tisztántartásáról adott tanácsainkat, mert ezek elhanyagolása szavatosságvesztéssel jár!

  Az ilyen, gondatlan vásárlásból és használatból adódó hibákért nem tudunk felelősséget vállalni!

  • rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal
  [Bővebben lásd Ptk. 277.§, 305.§. 305/A.§]

  (Továbbá a felek a szerződésben egyéb feltételekben is megállapodhatnak (pl. sérült termék értékesítése értékcsökkentként), de a vélelem természetesen amellett szól, hogy a jogosult hibátlan, kifogástalan minőségű termékhez kívánt jutni, ennek ellenkezőjét a kötelezettnek kell bizonyítani.)

  Ha a hiba rendeltetésszerű használat során jelentkezett, akkor általában feltehető, hogy hibás teljesítésről van szó.

  A szavatossági jog alkalmazásának legtipikusabb példája a cipővel kapcsolatos reklamáció. Cipőre általában nincs jótállás (nem kötelező). Azt szokták mondani "fél év garancia van rá", mert a szavatosság első 6 hónapja a jótálláshoz hasonló jogokat biztosít. A szavatosság első hat hónapja és a fennmaradó része között az a különbség, hogy ha hiba keletkezésének oka vitatott, akkor az első hat hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy nem rendeltetésszerű használat okozta, míg ezután a bizonyítási teher megfordul, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka már teljesítéskor megvolt és rendeltetésszerű használat mellett jelentkezett.

  (Ptk. 305/A.§ (2))
  Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

  Szavatossági igénnyel fogyasztói szerződés esetén elsősorban a 2 éves elévülési határidőn belül lehet fellépni. Amennyiben ezen az időn belül a fogyasztó menthető okból nem tudta érvényesíteni igényét - így különösen ha a hiba nem volt felismerhető - a 3 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti igényét. (A Legfelsőbb Bíróság véleménye alapján ez független attól, hogy tartós használatra rendelt dologról van-e szó)

  A jogvesztő határidő letelte után nem lehet szavatossági igényt érvényesíteni.

  Használt termék esetén rövidebb elévülési határidő is kiköthető, de 1 évnél rövidebb határidő kikötése semmis. Ilyen termékeket azonban cégünk a legritkább esetben forgalmaz.

  A szavatosság érvényesíthető, ha bármilyen módon igazolható a vásárlás (tipikusan blokk, számla szükséges).

  Tetejére
 • Nyereg vásárlás

  Nyereg vásárlása esetén pénzvisszafizetései garanciát vállalunk üzleteinkben, ha a vásárolt nyeregről a lovon kipróbálás után derül ki, hogy az valamiért még sem megfelelő. Ezt a garanciát nem áll módunkban érvényesíteni, így a nyereg vásárlásától való elállás nem lehetséges, ha a próba során a nyereg megsérül vagy nyom marad rajta (pl: heveder becsatolása, kengyelszíj becsatolása, nyereg használatba vétele).

  Tetejére
 • Ápolási útmutató

  Bőrből készült nyerges- és szíjgyártó áruk ápolása:

  Vásárlás után - még az első használat előtt - bőrápoló ecsettel, vagy ronggyal kenje át a bőrből készült részeket bőrzsírral/bőrolajjal. Minden használat után nyeregszappanos nedves szivaccsal gondosan távolítsa el a szennyeződéseket, majd ismételje meg a bőrápolást. Száradás után puha ronggyal fényesítheti a felületet.

  Amennyiben elmulasztja a rendszeres bőrápolást, a bőráru nem lesz tartós, kiszárad és töredezni kezd. A hasított bőrből készült részeket ne zsírozza, csak erős kefével, dörzspapírral frissítse föl. A bőráruk állagát és élettartamát rendeltetésszerű használatuk és rendszeres ápolásuk biztosítja. Ehhez csak kifejezetten erre javasolt ápolószereket használjon, amilyeneket bőven talál a Tattini cég kínálatában. Egyéb anyagok, vegyszerek károsíthatják a bőrt, a varrást és a festést.

  Reklamáció esetén a garanciát csak a megfelelően ápolt és rendeltetésszerűen használt termékre érvényesítheti.

  Bőrből készült lábbelik ápolása:

  Használat után a szennyeződéstől nedves ronggyal, kefével tisztítsa meg a csizmát/cipőt, majd alaposan kenje át nyeregszappannal vagy cipőkrémmel. Száraz ronggyal fényesítse át a felületet! Nubuk bőrhöz megfelelő cipőápolót használjon!

  A választott lábbelinél vegye figyelembe rendeltetését és annak megfelelően használja. A rendszeres tisztítás és ápolás garantálja állaguk megóvását, az élettartamuk meghosszabbítását. Kérjük, vegye figyelembe az áru címkéjén szereplő kezelési utasítást. A bőrárukhoz javasoljuk a Tattini cég kiváló minőségű ápolószereit.

  Reklamáció esetén a garanciát csak a megfelelően ápolt és rendeltetésszerűen használt termékre érvényesítheti.

  Tetejére
 • Mosási útmutató

  Lovas ruházat/lovas kellékek mosása:

  Pamut/vászon nadrágok, ingek, zakók, kabátok, nyeregalátétek, lótakarók, stb., mosható bőrből készült termékek (chapsek, kesztyűk, stb), 30 C fokos vízben a „textil kreszben” jelölt módon moshatók és kezelhetők.

  Kérjük, mosásnál tisztításnál tartsa be a ruházatba bevarrt címke/etikett utasításait, különös tekintettel a hőmérsékletre, mosóporra és az utókezelésre vonatkozóan. A ruházat méretének helyes megválasztása nagyban befolyásolja az anyag és a varrás élettartamát.

  Szárításnál ne tegye ki közvetlen hőnek, tűző napsütésnek!

  Valódi báránybőrök kezelése:

  Speciális, báránybőr mosásához ajánlott sampont, vagy gyapjú mosószert használjon a mosáshoz. Csak ezek biztosítanak hatékony ápolást és tisztítást. Mosásnál kövesse a báránybőr termékekhez adott utasításokat: hideg víz, fektetve, formára igazított szárítás.

  Reklamáció esetén a garanciát csak a megfelelően ápolt és rendeltetésszerűen használt termékre érvényesítheti.

  Tetejére