Jótállás

 • Általános és lovas/lovaglás specifikus irányelvek

  A szavatossági jogokat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései adják, és minden fogyasztói szerződés (vásárlás) esetén érvényes szavatosság. Ezen jogok alapja, hogy ha minőségi hibás, az elvárhatónál (ár/érték arányban) gyengébb minőségű, rejtett hibával rendelkező terméket vesz a fogyasztó (úgy, hogy a hibáról nem tud, és joggal feltételezi, hogy hibátlan terméket vesz), akkor az a szerződés hibás teljesítésének minősül, és ezért a forgalmazó felelősséggel tartozik.

  Általában hibás teljesítésről van szó, ha a termék nem felel meg a következő feltételeknek:

  • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú (és árkategóriájú) szolgáltatásokat rendszerint használnak
  • rendelkeznie kell, a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal

  Kérjük vegyék figyelembe mindig az egyes termékekre szóló írásbeli és szóbeli ajánlásainkat, mely a lovassportban külön jelentőséggel bír. Például az a nyereg, nadrág, kobak, kötőfék stb. mely hobby célokra, könnyű súlyú, ritkán lovagló személynek, engedelmes, jól idomított lónak tökéletesen megfelel, az nem alkalmas verseny és idomítási célokra, napi több órás használatra, csikók felszereléshez szoktatásakor, nagyobb súlyú lovasnak stb.

  • rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú (és árkategóriájú) szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó előírásait

  Az ár minden esetben utal a minőségre, kivéve a kifutó, outlet, utolsó darabos termékeket, melyek rendkívül jó minőségű, nagyon alacsony árú cikkek lehetnek.

  • alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett

  Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy az akciós, leértékelt árú termékek – ha nem szezonális, már nem gyártott, kifutó árukról van szó – azért kaphatók olcsóbban, mert nem felelnek meg az elvárható minőségnek. Ezek esetében hamar jelentkezhet esztétikai hibaként bőrkopás, színvesztés. Ezek nem olyan tartósak mint az azonos típusú nem leértékelt áruk, csak bizonyos megkötésekkel használhatók - de rendkívül kedvező árfekvésük miatt a vevők igénylik ezt a fajta kiárusítást. Azonban minden esetben a vevőink tudomására hozzuk a leértékelés okát, és a tudomásulvételt a vevőnek igazolnia kell tudni. (Aláírás, átutalás stb.)

  Valamint a vevőnek kell szem előtt tartania

  • az egyes lófajták és a nekik megfelelő felszerelések speciális használatából adódó sajátosságokat (pl. nóniuszra nem való western nyereg, mének felvezetéséhez nem használunk olcsó nylon kötőféket)
  • a megfelelő öltözködéssel és védőfelszereléssel kapcsolatos szempontokat (pl. több számmal kisebb nadrágon felszaladt szem, "majd belenő" alapon vásárolt nagyobb kobak, mely nem véd)
  • a gondos bőrápolásról (már az első használat előtt is), felszerelések tisztántartásáról adott tanácsainkat, mert ezek elhanyagolása szavatosságvesztéssel jár!

  Az ilyen, gondatlan vásárlásból és használatból adódó hibákért nem tudunk felelősséget vállalni!

  [Bővebben lásd Ptk. 277.§, 305.§. 305/A.§]

  (Továbbá a felek a szerződésben egyéb feltételekben is megállapodhatnak (pl. sérült termék értékesítése értékcsökkentként), de a vélelem természetesen amellett szól, hogy a jogosult hibátlan, kifogástalan minőségű termékhez kívánt jutni, ennek ellenkezőjét a kötelezettnek kell bizonyítani.)

  Ha a hiba rendeltetésszerű használat során jelentkezett, akkor általában feltehető, hogy hibás teljesítésről van szó.

  A szavatossági jog alkalmazásának legtipikusabb példája a cipővel kapcsolatos reklamáció. Cipőre általában nincs jótállás (nem kötelező). Azt szokták mondani "egy év garancia van rá", mert a szavatosság első 12 hónapja a jótálláshoz hasonló jogokat biztosít. A szavatosság első tizenkét hónapja és a fennmaradó része között az a különbség, hogy ha hiba keletkezésének oka vitatott, akkor az első 12 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy nem rendeltetésszerű használat okozta, míg ezután a bizonyítási teher megfordul, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka már teljesítéskor megvolt és rendeltetésszerű használat mellett jelentkezett.

  Tetejére
 • Nyereg vásárlás

  Nyereg vásárlása esetén pénz visszafizetései garanciát vállalunk üzleteinkben, ha a vásárolt nyeregről a lovon kipróbálás után derül ki, hogy az valamiért még sem megfelelő. Ezt a garanciát nem áll módunkban érvényesíteni, így a nyereg vásárlásától való elállás nem lehetséges, ha a próba során a nyereg megsérül vagy nyom marad rajta (pl: heveder becsatolása, kengyelszíj becsatolása, nyereg használatba vétele).

  Egyes nyergekre a gyártó – az egyébként csak tartós fogyasztási cikkeknél kötelező garanciát (jótállást) is vállal külön szolgáltatásként, a termék kiváló minőségét bizonyítva.

  Tetejére
 • Ápolási útmutató

  Bőrből készült nyerges- és szíjgyártó áruk ápolása:

  Vásárlás után - még az első használat előtt - bőrápoló ecsettel, vagy ronggyal kenje át a bőrből készült részeket bőrzsírral/bőrolajjal. Minden használat után nyeregszappanos nedves szivaccsal gondosan távolítsa el a szennyeződéseket, majd ismételje meg a bőrápolást. Száradás után puha ronggyal fényesítheti a felületet.

  Amennyiben elmulasztja a rendszeres bőrápolást, a bőráru nem lesz tartós, kiszárad és töredezni kezd. A hasított bőrből készült részeket ne zsírozza, csak erős kefével, dörzspapírral frissítse föl. A bőráruk állagát és élettartamát rendeltetésszerű használatuk és rendszeres ápolásuk biztosítja. Ehhez csak kifejezetten erre javasolt ápolószereket használjon, amilyeneket bőven talál a Tattini cég kínálatában. Egyéb anyagok, vegyszerek károsíthatják a bőrt, a varrást és a festést.

  Reklamáció esetén a garanciát csak a megfelelően ápolt és rendeltetésszerűen használt termékre érvényesítheti.

  Bőrből készült lábbelik ápolása:

  Használat után a szennyeződéstől nedves ronggyal, kefével tisztítsa meg a csizmát/cipőt, majd alaposan kenje át nyeregszappannal vagy cipőkrémmel. Száraz ronggyal fényesítse át a felületet! Nubuk bőrhöz megfelelő cipőápolót használjon!

  A választott lábbelinél vegye figyelembe rendeltetését és annak megfelelően használja. A rendszeres tisztítás és ápolás garantálja állaguk megóvását, az élettartamuk meghosszabbítását. Kérjük, vegye figyelembe az áru címkéjén szereplő kezelési utasítást. A bőrárukhoz javasoljuk a Tattini cég kiváló minőségű ápolószereit.

  Reklamáció esetén a garanciát csak a megfelelően ápolt és rendeltetésszerűen használt termékre érvényesítheti.

  Tetejére
 • Mosási útmutató

  Lovas ruházat/lovas kellékek mosása:

  Pamut/vászon nadrágok, ingek, zakók, kabátok, nyeregalátétek, lótakarók, stb., mosható bőrből készült termékek (chapsek, kesztyűk, stb), 30 C fokos vízben a „textil kreszben” jelölt módon moshatók és kezelhetők.

  Kérjük, mosásnál tisztításnál tartsa be a ruházatba bevarrt címke/etikett utasításait, különös tekintettel a hőmérsékletre, mosóporra és az utókezelésre vonatkozóan. A ruházat méretének helyes megválasztása nagyban befolyásolja az anyag és a varrás élettartamát.

  Szárításnál ne tegye ki közvetlen hőnek, tűző napsütésnek!

  Valódi báránybőrök kezelése:

  Speciális, báránybőr mosásához ajánlott sampont, vagy gyapjú mosószert használjon a mosáshoz. Csak ezek biztosítanak hatékony ápolást és tisztítást. Mosásnál kövesse a báránybőr termékekhez adott utasításokat: hideg víz, fektetve, formára igazított szárítás.

  Reklamáció esetén a garanciát csak a megfelelően ápolt és rendeltetésszerűen használt termékre érvényesítheti.

  Tetejére
 • Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Tetejére
 • Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Tetejére
 • Jótállás

  Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruházat üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a felhasználó fogyasztónak minősül.

  Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

  • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  • Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
  • Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
  • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  • A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási/szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai/elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.
  Tetejére
 • A szavatossági igény esetén történő eljárás

  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  Kérjük, úgy csomagolja be a terméket, hogy a visszaszállítás során ne sérülhessen! A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

  A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  Tetejére